top of page
Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?

Markalama

Markapala olarak varlık nedenimiz “Markaya Dönüştürmek”tir. Bir ismi, bir ürünü, bir kurumu, bir fikiri, bir etkinliği markaya dönüştürmek için varız.

 

Ve bunu kendi geliştirdiğimiz markalama modeliyle yapıyoruz. Bu model, yani “Markapala Modeli” hem markaların kendini güçlü ve net bir şekilde ifade etmesine olanak tanıyor hem de marka yönetimi açısından diğer modellere üstünlük sağlıyor.

Marka İletişim Stratejisi

- Marka iletişim stratejisini belirler, geliştirir ve yönetiriz. - Marka vaadini belirleriz. - Markayı konumlandırırız. - Marka kişiliğini saptar ve geliştiririz.

Kurumsal Kimlik

- Kurumsal kimliği tasarlarız,   geliştiririz, yönetiriz. - Marka mimarisini oluşturur,   görsellerini tasarlarız. - Marka ismi buluruz, üretiriz. - Logo tasarımlarını yaparız. - Grafik tasarımları yapar, yaptırırız. - Kurumsal görselleri, marka görsellerini tasarlarız, uygularız ve/veya uygulatılmasını sağlarız. - Faaliyet raporlarını tasarlarız,   uygulamasını sağlarız. - Sürdürülebilirlik raporlarını tasarlarız,   uygulamasını sağlarız.

Marka İletişimi

- Marka ve Kurum hakkında araştırmaları yaparız, yaptırırız. - Yıllık ve aylık iletişim/etkinlik planı yaparız, uygularız, uygulamaları yaptırırız. - Alt markalar için iletişim ve görsel tasarımları yaparız. - Marka iletişim fırsatları geliştirir ve uygularız. - Hedef kitlelerle daha etkili temas için yeni çözümler geliştiririz. - Reklam ajansı, medya ajansı, halkla ilişkiler ajansı, sosyal medya ajansı, etkinlik yönetimi ajansı vb. ajans seçim konkurları düzenleriz. - Sosyal sorumluluk kampanyaları tasarlar, geliştirir, görsel tasarımları uygular ve yönetiriz. - Özel günlere yönelik iletişimi yönetir, tasarımlar geliştiririz. - Film ve fotoğraf çekimlerini yönetiriz. - Prodüksiyon, baskı, sosyal medya, web sitesi vb. uygulama hizmetlerinin tanımlarını yaparız. - Satın alma tekliflerini hazırlar, kurum satın almasına destek sağlarız. - Yapılacak periyodik toplantılarda değişen/gelişen iş hedeflerine göre, iletişim hedeflerini güncelleriz, geliştiririz, uygulamayı koordine ederiz. - Her türlü iletişim için yaratıcı çözümler, öneriler üretiriz. - Kurum içi iletişim için araçlar, kampanyalar tasarlar, görseller üretiriz. - İletişim biriminin kurulması aşamasında kurum yetkililerine destek veririz.

bottom of page