Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?

- Marka İletişim Stratejisi

- Marka iletişim stratejisini belirler,

  geliştirir ve yönetiriz.

- Marka vaadini belirleriz.

- Markayı konumlandırırız.

- Marka kişiliğini saptar ve geliştiririz.

- Kurumsal Kimlik

- Kurumsal kimliği tasarlarız,

  geliştiririz, yönetiriz.

- Marka mimarisini oluşturur,

  görsellerini tasarlarız.

- Marka ismi buluruz, üretiriz.

- Logo tasarımlarını yaparız.

- Grafik tasarımları yapar, yaptırırız.

- Kurumsal görselleri, marka görsellerini tasarlarız, uygularız ve/veya uygulatılmasını sağlarız.

- Faaliyet raporlarını tasarlarız,

  uygulamasını sağlarız.

- Sürdürülebilirlik raporlarını tasarlarız,

  uygulamasını sağlarız.

- Marka İletişimi

- Marka ve Kurum hakkında araştırmaları

  yaparız, yaptırırız.

- Yıllık ve aylık iletişim/etkinlik planı yaparız,  uygularız, uygulamaları yaptırırız.

- Alt markalar için iletişim ve görsel

  tasarımları yaparız.

- Marka iletişim fırsatları geliştirir ve

  uygularız.

- Hedef kitlelerle daha etkili temas için yeni

  çözümler geliştiririz.

- Reklam ajansı, medya ajansı, halkla ilişkiler ajansı, sosyal medya ajansı, etkinlik yönetimi ajansı vb. ajans seçim konkurları düzenleriz.

- Sosyal sorumluluk kampanyaları tasarlar,

  geliştirir, görsel tasarımları uygular ve

  yönetiriz.

- Özel günlere yönelik iletişimi yönetir,

  tasarımlar geliştiririz.

- Film ve fotoğraf çekimlerini yönetiriz.

- Prodüksiyon, baskı, sosyal medya, web

  sitesi vb. uygulama hizmetlerinin tanımlarını yaparız.

- Satın alma tekliflerini hazırlar, kurum satın

  almasına destek sağlarız.

- Yapılacak periyodik toplantılarda

  değişen/gelişen iş hedeflerine göre, iletişim hedeflerini güncelleriz, geliştiririz,

uygulamayı koordine ederiz.

- Her türlü iletişim için yaratıcı çözümler,

  öneriler üretiriz.

- Kurum içi iletişim için araçlar, kampanyalar tasarlar, görseller üretiriz.

- İletişim biriminin kurulması aşamasında

  kurum yetkililerine destek veririz.